SENSORTECH SYSTEMS, INC.

Technologia pomiaru NIR firmy Sensortech jest najlepiej znanym pomiarem wilgotności, przeznaczonym dla wielu branż przemysłu, różnorodnych produktów, warunków pracy oraz lokalizacji.

Opisz nam swój proces i pozwól firmie Sensortech pokazać, jakiego rodzaju korzyści przyniesie pomiar wilgotności w Twoim przypadku: zmniejszenie kosztów energii, polepszenie jakości produktu, redukcję ilości braków, lepszą kontrolę jakości.


Redukcja kosztów energii

Zastosowanie mierników wilgotności Sensortech może w znaczący sposób obniżyć koszty energii. Prowadzenie pomiaru wilgotności w czasie rzeczywistym zabezpiecza produkt przed przesuszeniem, a użytkownika przed niepotrzebnym zużyciem energii. Dodatkowo obniża się zużycie energii przez zredukowanie ilości strat i braków, których nie trzeba zawracać do ponownego przetwarzania. Koszty energii stanowią znaczącą część całkowitych kosztów produkcji i ich zredukowanie oznacza dla właściciela instalacji liczące się oszczędności.

Utrzymanie wysokiej jakości

Kontrola wilgotności prowadzona w czasie rzeczywistym jest kluczowym elementem pozwalającym na poprawę jakości produktu, a w kolejnym kroku, na utrzymanie jej na stałym, wysokim poziomie. Wahania wilgotności w procesie produkcji obniżają końcową jakość produktu. Bez ciągłego pomiaru z użyciem miernika Sensortech może to prowadzić do nieoczekiwanych zmian jakości i do wyprodukowania wyrobów nie spełniających kryteriów jakościowych. Bieżący pomiar wilgotności umożliwia wprowadzanie do procesu produkcji odpowiednich korekt, które zapobiegną powstaniu odpadów, odrzutów i strat spowodowanych złą jakością.

Redukcja braków i strat

Zastosowanie technologii NIR do pomiarów wilgotności w czasie rzeczywistym umożliwia skupienie się na zmienności produktu w trakcie procesu produkcji. Pomiar on-line daje użytkownikowi możliwość natychmiastowej reakcji i zmiany ustawień procesu na takie, które zapewnią uzyskanie produktu spełniającego wymagania specyfikacji. Bez bieżącej informacji na temat wilgotności produktu, produkcja wyrobów o złej jakości może trwać długo i powodować znaczące straty.

Poprawa kontroli jakości

Dla każdej produkcji kluczowe jest utrzymanie stałej jakości. Zrozumienie czynników wpływających na jakość produktu i właściwe ich kontrolowanie znacząco ułatwia późniejszą kontrolę jakości. Wilgotność jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na jakość. Zastosowanie do pomiaru i kontroli wilgotności mierników Sensortech pozwala na prowadzenie procesu gwarantujące poprawę jakości wyrobu, a później jej utrzymanie na stałym, wysokim poziomie.

Miernik wilgotności seri NIR-6000

NIR 6000

In-Line Czujnik wilgotności
Wykonanie przemysłowa

NIR 6100

Food Grade Czujnik wilgotności
Wykonanie spożywcze

NIR 6200

Czujnik wilgotności przemieszczenia
Wąskim pole pomiarowe

NIR 6300

Czujnik wilgotności IP67
Ciężkich warunki pracy

Miernik NIR-6000 wersja przemysłowa

Zapytanie ofertowe
Pomiar wilgotności WWW
Miernik NIR-6000 umożliwia dokładny pomiar i kontrolę wilgotności w wielu zastosowaniach przemysłowych. Firma Sensortech zapoczątkowała stosowanie technologii NIR w przemyśle przed ponad trzydziestu laty. Urządzenia serii NIR-6000 stanowią połączenie najnowszych osiągnięć technologii NIR z wytrzymałą konstrukcją i precyzją pomiaru. Wszystkie zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dostarczyć użytkownikowi dokładnych informacji o jego wyrobie oraz umożliwić mu prowadzenie efektywnej kontroli procesu produkcyjnego.

Istotnymi zaletami mierników wilgotności Sensortech są m.in. łatwa i elastyczna instalacja, rozbudowane możliwości komunikacyjne, automatyczne pobieranie próbek i rozbudowany software. Dzięki nim urządzenia NIR-6000 można szybko i w prosty sposób zintegrować z istniejącym systemem sterowania.

Miernik NIR-6100 wersja spożywcza

Zapytanie ofertowe
Pomiar wilgotności makaronem
Miernik NIR-6100 został zaprojektowany do ciągłych pomiarów wilgotności w aplikacjach spożywczych. Polerowana powierzchnia obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej zapewnia właściwą ochronę przed korozją i ścieraniem, a także spełnia wymagania co do porowatości powierzchni. Stopień ochrony IP66 jest wystarczający do pracy w wilgotnym otoczeniu, w sytuacji występowania zagrożeń typowych dla przemysłu spożywczego (zanieczyszczenia, bakterie itp.)

Mierniki są odpowiednie dla producentów chcących spełnić wymagania przepisów lub dbających o zachowanie wysokich standardów w swoim procesie produkcyjnym. Brak kontaktu urządzenia pomiarowego z produktem pomaga w zachowaniu standardów czystości i higieny, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu wydajności. Bezobsługowa praca dodatkowo redukuje czas przestojów linii produkcyjnej.

Miernik NIR-6200 z wąskim polem pomiarowym

Zapytanie ofertowe
Pomiar wilgotności Kiełbasa
Miernik NIR-6200 jest wykorzystywany przez producentów mających specjalne wymagania. Układ optyczny sensora NIR-6200 został zaprojektowany do pomiarów o podwyższonej rozdzielczości, do obiektów o niewielkich rozmiarach oraz do produktów przeźroczystych. W wielu przypadkach miernik ten jest instalowany wraz z układami skanującymi, dzięki czemu może mierzyć profil wilgotności przesuwającej się taśmy.

Na zdjęciu znajdującym się po lewej stronie pokazano miernik NIR-6210 zaprojektowany dla produktów półprzeźroczystych jak np. osłonki białkowe. Urządzenie jest wyposażone w specjalną głowicę, wewnątrz której przesuwa się mierzony materiał. Niewielka odległość między głowicą a produktem pozwala na pomiar z wysoką rozdzielczością wymaganą w tej aplikacji.

Miernik NIR-6300 wersja dla ciężkich warunków

Zapytanie ofertowe
Analizator wilgoci IP67
Miernik NIR-6300 jest wyposażony w obudowę o stopniu ochrony IP67, dzięki czemu jest odporny na silne zawilgocenie oraz zapylenie otoczenia. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej sprawdza się doskonale w trudnych warunkach przemysłowych, przy występowaniu wysokich temperatur oraz agresywnej atmosfery.
Standardowym wyposażeniem miernika NIR-6300 jest wbudowany układ chłodzenia cieczą lub powietrzem, zapewniający możliwość pracy w temperaturach od 0°C do 85°C. Urządzenie może być wyposażone także w wiele innych opcji, które dobiera się stosownie do wymagań konkretnej aplikacji.

NIR 6400

Wybuch Analyzer wilgoć
Strefy wybuchowe

NIR 6500

Analizator Laboratorium
Laboratorium

NIR 6700

Mining Mineral and Chemical Moisture Analyzer
Wysoka czułość

NIR 6800

Tytoń Wilgoć i nikotyny Analyzer
Przemysł tytoniowy

Miernik NIR-6400 wersja przeciwwybuchowa

Zapytanie ofertowe
Kołnierzowe wagosuszarki
LMiernik NIR-6400 jest wyposażony w specjalną obudowę przeciwwybuchową, która pozwala na realizację pomiaru wilgotności także w razie występowania atmosfery niebezpiecznej. Urządzenie NIR-6400 jest przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Class I, II i III (wg definicji National Electrical Code®) i posiada stosowne certyfikaty.

Miernik Sensortech NIR-6400 w wykonaniu przeciwwybuchowym spełnia wyjątkowe wymagania związane ze stosowaniem w strefach niebezpiecznych, w których są obecne palne gazy i opary, pyły tworzące mieszanki wybuchowe i łatwopalne włókna. Jako specjaliści dostarczamy rozwiązań także dla tak wymagających warunków pracy.

Miernik NIR-6500 wersja laboratoryjna

Zapytanie ofertowe
Miernik NIR-6500 jest urządzeniem służącym do szybkich pomiarów laboratoryjnych, wspomagających badanie produktów, testy, doświadczenia, analizy i kontrolę środowiska. Mierniki laboratoryjne mogą być używane jako jednostki pracujące samodzielnie lub we współpracy z innymi urządzeniami Sensortech.

Proste umieszczenie próbki produktu na stałym lub obrotowym stole pomiarowym umożliwia szybkie uzyskanie wyników pomiaru, niezależnego od zmian powodowanych przez otoczenie przemysłowe i proces produkcyjny. Sensory NIR-6500 nadają się szczególnie do porównywania procesów oraz autonomicznej analizy produktów.

Miernik NIR-6700 wersja o wysokiej czułości

Zapytanie ofertowe
Analizator wilgoci przenośnika
Miernik NIR-6700 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru wilgotności produktów słabo odbijających promieniowanie podczerwone. Sensor o wysokiej czułości wyróżniają się doskonałym działaniem w trudnych aplikacjach i zapewniają precyzyjne pomiary wilgotności materiałów, które są normalnie nie dają się zmierzyć za pomocą technologii NIR.

W urządzeniach serii NIR-6700 Sensortech zoptymalizował technologię NIR dla produktów mineralnych i chemikaliów poprzez zastosowanie elementów o wysokiej czułości, regulowanego poziomu sygnału pomiarowego oraz kalibracji dostosowanej do aplikacji. Dzięki maksymalizacji czułości urządzeń serii NIR-6700 mogą one być pewnie stosowane w aplikacjach sprawiających największe trudności.

Miernik NIR-6800 wersja dla tytoniu

Zapytanie ofertowe
Na linii Tobacco Moisture Analyzer
Miernik NIR-6800 został zaprojektowany tak, aby spełniać specjalne wymagania przetwórstwa tytoniu. Podczas całej drogi tytoniu, od zbioru do pakowania, mierniki NIR-6800 działają w sposób satysfakcjonujący dla użytkowników. Pomiar oraz kontrola wilgotności, zawartości nikotyny, cukru i innych parametrów są kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości produktów. Sensortech zoptymalizował urządzenia NIR-6800 do dokładnego pomiaru składników istotnych w całym procesie przetwarzania tytoniu.

Dostosowanie technologii NIR do wymagań aplikacji w przemyśle tytoniowym wiązało się z doborem właściwego zakresu czułości, precyzyjnego filtrowania sygnału oraz specjalnych procedur kalibracji. Połączenie optymalizacji i nowoczesnych technologii pomiarowych pozwoliło na stworzenie złożonego urządzenia wnoszącego do aplikacji tytoniowych niespotykane do tej pory możliwości.

Biomasa

Miernik NIR-6000 jest efektywnym narzędziem do zarządzania i kontroli procesów w aplikacjach biomasowych. Urządzenia firmy Sensortech łączą najnowocześniejszą technologię NIR z odporną, przemysłową konstrukcją. Te i inne zalety pozwalają na obniżenie kosztów i poprawę jakości w proekologicznych instalacjach, wykorzystujących biomasę. Urządzenia serii NIR-6000 pomagają wprowadzać przyjazne środowisku technologie, przez obniżanie kosztów energii i ilości odpadów, przy jednoczesnej poprawie jakości produktu.

Przemysł chemiczny

Pomiar wilgotności proszków i granulatów za pomocą miernika NIR-6700 o wysokiej czułości pozwala na uzyskanie powtarzalności i kontroli procesu niezbędnych dla zachowania wysokiej jakości produktu. Seria NIR-6700 została zaprojektowana specjalnie dla chemii i przemysłu mineralnego, gdzie dokładne pomiary wilgotności wymagają wyższej czułości, niż w typowych aplikacjach.

Inżynierowie pracujący w dziale badań i rozwoju firmy Sensortech wdrożyli znaczące udoskonalenia, obejmujące m.in. innowacyjny układ optyczny, filtry specyficzne dla różnych aplikacji oraz oprogramowanie ułatwiające obsługę miernika. Dodatkowo, w serii NIR-6700 zastosowano elementy pozwalające uzyskać wysoką czułość, niezbędną przy pomiarach wilgotności chemikaliów.

Przemysł przetwórczy

Mierniki NIR-6000 są wartościowymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie i kontrolę procesów produkcji w przemyśle przetwórczym. Urządzenia te wykorzystują ostatnio wprowadzone udoskonalenia technologii NIR. Pomiar w czasie rzeczywistym takich parametrów, jak wilgotność, gramatura i jakość pokrycia, daje możliwość bieżącego sterowania procesem. Wysoka dokładność pomiaru oraz niezawodne działanie mierników Sensortech wspierają codziennie procesy produkcji papieru, włóknin, folii i innych podobnych wyrobów.

Przemysł spożywczy

Pomiary I kontrola wilgotności w przetwórstwie spożywczym zapewniają wysoką i powtarzalną jakość produktów, lepszy wygląd i smak oraz dłuższy okres przydatności. Zastosowanie miernika NIR-6100 w wykonaniu spożywczym w procesie produkcji przyniesie szybki zwrot kosztów inwestycji i spowoduje ciągłe obniżanie kosztów oraz odpowiedni wzrost opłacalności produkcji.

Przemysł mineralny

W razie konieczności pomiaru wilgotności mieszanki spiekalniczej, miału węglowego i innych minerałów mających postać granulatu, najwyższą dokładność pomiarów uzyska się przez zastosowanie miernika NIR-6700 o podwyższonej czułości. W przypadku minerałów promieniowanie odbite, wracające do sensora, jest bardzo słabe, przez co typowe mierniki wilgotności mają problem z pomiarem. Sensor NIR-6700 wykorzystuje technologię zoptymalizowaną pod kątem pomiaru słabego sygnału odbitego - wysoka czułość pozwala na uzyskanie dokładnych wyników w trudnych warunkach.

Przemysł tytoniowy

Mierniki NIR-6800 zostały zaprojektowane do ciągłego monitorowania wilgotności tytoniu, zawartości nikotyny I cukru, a także innych istotnych parametrów. Konstrukcja miernika zapewnia bezkontaktowy i dokładny pomiar w czasie rzeczywistym, w wymagających warunkach przemysłowych.

Mierniki NIR-6800 dla przemysłu tytoniowego wykorzystują wszystkie ostatnio wprowadzone udoskonalenia technologii NIR. Sensortech zoptymalizował te urządzenia wyposażając je m.in. w innowacyjny układ optyczny, filtry dobrane dla pomiarów tytoniu oraz oprogramowanie ułatwiające obsługę miernika. Trzeba dodać, że mierniki NIR-6800 i pozostałych serii, są efektem doskonałego procesu produkcji, kompleksowych testów i szczegółowej kontroli jakości.